Chcieć to móc!

plakat_A3_EFS_spad_2mm_EDIT
blog1PODZIĘKOWANIE – PODSUMOWANIE PROJEKTU.

Z ogromną satysfakcją i prawdziwą przyjemnością informujemy, że z dniem 2019 -05-31  zakończyliśmy realizację projektu pt. „Chcieć to móc”.

W imieniu całego zespołu projektowego, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu i współpracującym z nami.

Przede wszystkim pragniemy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie w aktywności projektowe, a także za cierpliwość i wyrozumiałość. Mamy nadzieję, że doświadczenie wyniesione z uczestnictwa w projekcie zaowocuje i pozwoli Wam rozwinąć skrzydła w życiu zawodowym.

Życzymy Wam wielu sukcesów!

Warto także  podsumować nasze działania w liczbach:

W projekcie uczestniczyło 100 osób bez zatrudnienia z powiatów: bocheński, gorlicki, krakowski, limanowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, proszowicki, tatrzański, wadowicki.

Spośród wszystkich uczestników projektu 42 osoby, były to osoby z różnymi rodzaju niepełnosprawnościami (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi),  30 uczestników były to osoby do 30 roku życia.

Trwałym śladem działań projektowych jest znalezienie zatrudnienia przez 39 osób, a 40 osób uzyskało kwalifikacje, które w przyszłości pomogą odnaleźć się im na rynku pracy.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Okres realizacji: 2018-04-01 – 2019-05-31

Obszar realizacji: województwo małopolskie

Dla kogo: Wsparcie skierowane jest do osób wykluczonych społecznie, spełniających warunki:

 • pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne z III profilem),
 • niepełnosprawne o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • korzystające z pomocy OPS

Liczba miejsc w projekcie: 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej

 • min. 53 osoby bezrobotne z III profilem,
 • min. 23 os. z umiarkowanym lub znacznym profilem niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • min. 53 osoby zamieszkujące powiaty zagrożone skumulowanymi problemami społecznymi: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki

Formy wsparcia:

 • pomocy doradcy zawodowego i psychologa diagnosty w ustaleniu planu działania
 • wsparcie pośrednika pracy
 • propozycje ofert pracy z regionu w którym mieszkasz lub płatnego stażu z możliwością kontynuacji zatrudnienia podczas którego uczestnik otrzyma stypendium stażowe (997,00 zł netto/mies.)
 • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,60 zł/godz. netto, tj. około 531,00 zł netto za szkolenie), certyfikat
 • pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą
 • bezpłatne porady prawne, zabiegi medyczne/rehabilitacyjne, porady psychologiczne
 • warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Ponadto oferujemy:

 • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
 • osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć

Udział w projekcie: bezpłatny

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Cel projektu: Celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje: 24 osoby
 • Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 22 uczestników, w tym 12 % z osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Liczba osób, które dokonają postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęły dalszą aktywizację: 34 osoby , w tym 34% z osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób niepełnosprawnościami sprzężonymi

wartość projektu: 1 930 880,47 PLN, wkład Funduszy Europejskich: 1 834 282,68 PLN

Kontakt:

Magda Plaminiak
Nr. Tel: 691-877-173
email: m.plaminiak@printstudio.com.pl

Jarosław Pałaszyński:
Nr. Tel: 537 -806 -533
email: j.palaszynski@printstudio.com.pl

Paulina Dąbrowska
Nr. Tel: 570 -400 -776
email: p.dabrowska@printstudio.com.pl

„Zapewniamy, że żadna osoba nie będzie traktowana w sposób odmienny ze względu na swoją płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną lub niepełnosprawność”.

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Regulamin rekrutacji z dn. 2018-06-01

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

AKTUALNOŚCI