Naprzeciw zmianom

blog1

Okres realizacji: 2016-07-01 – 2018-06-30

Obszar realizacji: województwo małopolskie, powiaty: limanowski, myślenicki, wadowicki, oświęcimski

Dla kogo: Wparcie skierowane jest do osób po 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych, pozostające bez zatrudnienia które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: limanowskiego, myślenickiego, wadowickiego, oświęcimskiego

Przyjmowanie zgłoszeń: 2016-07-01 – 2016-12-31

Liczba miejsc w projekcie: 102 osoby bezrobotne, 39 osób długotrwale bezrobotnych, 18 osób biernych zawodowo, 97 osób o niskich kwalifikacjach, 6 osoby z niepełnosprawnościami, 110 osób w wieku 50 +

Formy wsparcia:

 • pomocy doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
 •  propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
 • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,64 zł/godz. netto), certyfikat
 • staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1 440,00 zł/miesiąc netto)
 • pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

Ponadto oferujemy:

 • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
 • osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć

W ramach projektu zorganizowane zostanie 10 edycji giełd pracy m.in. w Limanowej, Wadowicach, Oświęcimiu, Myślenicach, umożliwiających kontakt osób poszukujących pracy z pracodawcami poszukujących pracowników, na które już dziś serdecznie zapraszamy przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.

Udział w projekcie: bezpłatny

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Cel projektu: znalezienie zatrudniania osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę.


Kontakt:

Jarosław Pałaszyński: tel. 537 -806 -533, e-mail: j.palaszynski@printstudio.com.pl

Maria Pyziak: tel. 570 -400 -795, e-mail: m.pyziak@printstudio.com.pl

Paulina Dąbrowska: tel. 570 -400 -776, e-mail: p.dabrowska@printstudio.com.pl

Paweł Imiołek: tel. 531 -409 -528, e-mail: p.imiolek@printstudio.com.pl

Magda Plaminiak: tel. 691 -877 -173, e-mail: m.plaminiak@printstudio.com.pl


Dokumenty do pobrania:  

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

AKTUALNOŚCI

 • ZAKOŃCZENIE SZESNASTEJ TURY REKRUTACJI

  Data publikacji: 2017-03-29 Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 2017-03-29 zakończono rekrutację w ramach szesnastej tury rekrutacyjnej w projekcie „Naprzeciw zmianom”.... Więcej

 • ZAKOŃCZENIE SZESNASTEJ TURY REKRUTACJI

  Data publikacji:  2017-03-27 Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z zebraniem wymaganej ilości zgłoszeń (6 zgłoszeń kompletnych i poprawnych pod względem formalnym) w ramach... Więcej

 • ZAKOŃCZENIE PIĘTNASTEJ TURY REKRUTACJI

  Data publikacji: 2017-03-21 Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 2017-03-21 zakończono rekrutację w ramach piętnastej tury rekrutacyjnej w projekcie „Naprzeciw zmianom”.... Więcej

 • ZAKOŃCZENIE PIĘTNASTEJ TURY REKRUTACJI

  Data publikacji:  2017-03-17 Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z zebraniem wymaganej ilości zgłoszeń (6 zgłoszeń kompletnych i poprawnych pod względem formalnym) w ramach... Więcej

 • ZAKOŃCZENIE CZTERNASTEJ TURY REKRUTACJI

  Data publikacji: 2017-03-03 Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 2017-03-03 zakończono rekrutację w ramach czternastej tury rekrutacyjnej w projekcie „Naprzeciw zmianom”.... Więcej

 • ZAKOŃCZENIE CZTERNASTEJ TURY REKRUTACJI

  Data publikacji:  2017-03-01   Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z zebraniem wymaganej ilości zgłoszeń (6 zgłoszeń kompletnych i poprawnych pod względem formalnym) w ramach... Więcej

 • ZAKOŃCZENIE TRZYNASTEJ TURY REKRUTACJI

  Data publikacji: 2017-02-06 Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 2017-02-06 zakończono rekrutację w ramach trzynastej tury rekrutacyjnej w projekcie „Naprzeciw zmianom”.... Więcej

 • ZAKOŃCZENIE TRZYNASTEJ TURY REKRUTACJI

  Data publikacji:  2017-02-02   Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z zebraniem wymaganej ilości zgłoszeń (6 zgłoszeń kompletnych i poprawnych pod względem formalnym) w ramach... Więcej

 • ZAKOŃCZENIE DWUNASTEJ TURY REKRUTACJI

  Data publikacji: 2017-01-19   Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 2017-01-19 zakończono rekrutację w ramach dwunastej tury rekrutacyjnej w projekcie „Naprzeciw... Więcej

 • ZAKOŃCZENIE DWUNASTEJ TURY REKRUTACJI

  Data publikacji:  2017-01-17   Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z zebraniem wymaganej ilości zgłoszeń (6 zgłoszeń kompletnych i poprawnych pod względem formalnym) w ramach... Więcej