Naprzeciw zmianom

blog1

PODZIĘKOWANIE – PODSUMOWANIE PROJEKTU.

Z ogromną satysfakcją i prawdziwą przyjemnością informujemy, że z dniem 2018 -06-30  zakończyliśmy realizację projektu pt. „Naprzeciw zmianom”.

W imieniu całego zespołu projektowego, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu i współpracującym z nami.

Przede wszystkim pragniemy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie w aktywności projektowe, a także za cierpliwość i wyrozumiałość. Mamy nadzieję, że doświadczenie wyniesione z uczestnictwa w projekcie zaowocuje i pozwoli Wam rozwinąć skrzydła w życiu zawodowym.

Życzymy Wam wielu sukcesów!

Warto także  podsumować nasze działania w liczbach:

W projekcie uczestniczyło 145 osób bez zatrudnienia po 50 roku życia.

Spośród wszystkich uczestników projektu 35 osoby, były to osoby z różnymi rodzaju niepełnosprawnościami.

Trwałym śladem działań projektowych jest znalezienie zatrudnienia przez 76 osób, a 79 osób uzyskało kwalifikacje, które w przyszłości pomogą odnaleźć się im na rynku pracy.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Okres realizacji: 2016-07-01 – 2018-06-30

Obszar realizacji: województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, limanowski, myślenicki, wadowicki, oświęcimski

Dla kogo: Wparcie skierowane jest do osób po 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych, pozostające bez zatrudnienia które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: limanowskiego, myślenickiego, wadowickiego, oświęcimskiego

Przyjmowanie zgłoszeń: 2016-07-01 – 2016-12-31

Liczba miejsc w projekcie: 102 osoby bezrobotne, 39 osób długotrwale bezrobotnych, 18 osób biernych zawodowo, 97 osób o niskich kwalifikacjach, 6 osoby z niepełnosprawnościami, 110 osób w wieku 50 +

Formy wsparcia:

  • pomocy doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
  •  propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
  • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,64 zł/godz. netto), certyfikat
  • staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1 440,00 zł/miesiąc netto)
  • pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

Ponadto oferujemy:

  • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
  • osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
  • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć

W ramach projektu zorganizowane zostanie 10 edycji giełd pracy m.in. w Limanowej, Wadowicach, Oświęcimiu, Myślenicach, umożliwiających kontakt osób poszukujących pracy z pracodawcami poszukujących pracowników, na które już dziś serdecznie zapraszamy przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.

Udział w projekcie: bezpłatny

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Cel projektu: znalezienie zatrudniania osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę.


Kontakt:

Jarosław Pałaszyński: tel. 537 -806 -533, e-mail: j.palaszynski@printstudio.com.pl

Maria Pyziak: tel. 570 -400 -795, e-mail: m.pyziak@printstudio.com.pl

Paulina Dąbrowska: tel. 570 -400 -776, e-mail: p.dabrowska@printstudio.com.pl

Paweł Imiołek: tel. 531 -409 -528, e-mail: p.imiolek@printstudio.com.pl

Magda Plaminiak: tel. 691 -877 -173, e-mail: m.plaminiak@printstudio.com.pl


Dokumenty do pobrania:  

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

AKTUALNOŚCI