Od bierności do aktywności

blog1

PODZIĘKOWANIE – PODSUMOWANIE PROJEKTU.

Z ogromną satysfakcją i prawdziwą przyjemnością informujemy, że z dniem 2018 -01-30  zakończyliśmy realizację projektu pt. „Od bierności do aktywności”.

W imieniu całego zespołu projektowego, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu i współpracującym z nami.

Przede wszystkim pragniemy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie w aktywności projektowe, a także za cierpliwość i wyrozumiałość. Mamy nadzieję, że doświadczenie wyniesione z uczestnictwa w projekcie zaowocuje i pozwoli Wam rozwinąć skrzydła w życiu zawodowym.

Życzymy Wam wielu sukcesów!

 

Warto także  podsumować nasze działania w liczbach:

W projekcie uczestniczyło 76 osób bez zatrudnienia z powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego.

Spośród wszystkich uczestników projektu 4 osoby, były to osoby z różnymi rodzaju niepełnosprawnościami.

Trwałym śladem działań projektowych jest znalezienie zatrudnienia przez 51 osób, a 47 osób uzyskało kwalifikacje, które w przyszłości pomogą odnaleźć się im na rynku pracy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Okres realizacji: 2016-07-01 – 2018-01-30

Obszar realizacji: województwo małopolskie, powiaty: tatrzański i nowotarskim

Dla kogo: Wparcie skierowane jest od osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego, ponadto należą do min. jednej z grup:

  • kobiety
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne

Przyjmowanie zgłoszeń: 2016-07-01 – 2016-12-31

Liczba miejsc w projekcie: 51 osób bezrobotnych, 19 osoby długotrwale bezrobotnych, 9 osób biernych zawodowo, 48 osób o niskich kwalifikacjach, 3 osoby z niepełnosprawnościami, 14 osób w wieku 50 +.

Formy wsparcia:

  • pomocy doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
  •  propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
  • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,64 zł/godz.), certyfikat
  • staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1 440,00 zł/miesiąc)
  • pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

Udział w projekcie: bezpłatny

Cel projektu: znalezienie zatrudniania osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę.


Kontakt:

Piotr Dudzik: tel. 537 -978 -533, e-mail: p.dudzik@printstudio.com.pl

Maria Pyziak: tel. 570 -400 -795, e-mail: m.pyziak@printstudio.com.pl

Paulina Dąbrowska: tel. 570 -400 -776, e-mail: p.dabrowska@printstudio.com.pl

Paweł Imiołek:  tel. 531 -409 -528, e-mail: p.imiolek@printstudio.com.pl

Magda Plaminiak: tel. 691 -877 -173, e-mail: m.plaminiak@printstudio.com.pl

Biuro projektu: Zakopane, ul. Bulwary Słowckiego 12


DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN UCZESTNICTWA

formularz_zgłoszeniowy

Oświadczenie_uczestnika

AKTUALNOŚCI