OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

EFS kolor poziom_aktualny

 

AKTUALIZACJA LISTY RANKINGOWEJ Z DNIA  16.03.2017 r.

W związku z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie Kandydatki o nr 25/DOTACJA/SB, do projektu zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej o nr 21/DOTACJA/SB. Kandydatka została zakwalifikowana z uwzględnieniem parytetu płci.

 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU:
Siła biznesu po 50-ce nr RPSL.07.03.03-24-039C/15

 

 

 Listy rankingowe zostały utworzone z uwzględnieniem parytetu płci

 LISTA RANKINGOWA DLA KOBIET

POZYCJA NA LIŚCIE NR KANDYDATKI CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW LICZBA PUNKTÓW Z OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO LICZBA PUNKTÓW Z OCENY DORADCY ZAWODOWEGO I PSYCHOLOGA
1 20/DOTACJA/SB 43,5 15 28,5
2 10/DOTACJA/SB 43 13 30
3 18/DOTACJA/SB 42 16 26
4 25/DOTAJCA/SB 42 13 29
5 14/DOTACJA/SB 41,5 14 27,5
6 2/DOTACJA/SB 41 15 26
7 12/DOTACJA/SB 40 14 26
8 6/DOTACJA/SB 39 10 29

 

LISTA RANKINGOWA DLA MĘŻCZYZN

POZYCJA NA LIŚCIE NR KANDYDATA CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW LICZBA PUNKTÓW Z OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO LICZBA PUNKTÓW Z OCENY DORADCY ZAWODOWEGO I PSYCHOLOGA
1 1/DOTACJA/SB 50 20 30
2 11/DOTACJA/SB 49 19 30
3 28/DOTAJCA/SB 48 18 30
4 3/DOTACJA/SB 47 17 30
5 24/DOTAJCA/SB 40,5 13 27,5
6 26/DOTACJA/SB 40 15 25

 

LISTY REZERWOWE:

LISTA REZERWOWA DLA KOBIET

 

POZYCJA NA LIŚCIE NR KANDYDATKI CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW LICZBA PUNKTÓW Z OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO LICZBA PUNKTÓW Z OCENY DORADCY ZAWODOWEGO I PSYCHOLOGA
1 21/DOTACJA/SB 38,5 15 23,5
2 22/DOATCJA/SB 38 14 24
3 27/DOTACJA/SB 38 13 25
4 19/DOTACJA/SB 36 12 24
5 4/DOTACJA/SB 33 7 26
6 9/DOTACJA/SB 32 8 24
7 13/DOTACJA/SB 32 12 20
8 29/DOTAJCA/SB 31 11 20

 

LISTA REZERWOWA DLA MĘŻCZYZN

POZYCJA NA LIŚCIE NR KANDYDATA CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW LICZBA PUNKTÓW Z OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO LICZBA PUNKTÓW Z OCENY DORADCY ZAWODOWEGO I PSYCHOLOGA
1 23/DOTAJCA/SB 39,5 15 24,5
2 5/DOTACJA/SB 38 8 30
3 15/DOTACJA/SB 37 8 29
4 17/DOTACJA/SB 37 13 24
5 8/DOTACJA/SB 36,5 16 20,5
6 16/DOTACJA/SB 36,5 13 23,5

 

REZYGNACJA KANDYDATA

POZYCJA NA LIŚCIE NR KANDYDATA CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW LICZBA PUNKTÓW Z OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO LICZBA PUNKTÓW Z OCENY DORADCY ZAWODOWEGO I PSYCHOLOGA
1 7/DOTACJA/SB 49 19 30