Postaw na rozwój – zwiększ możliwość

plakat_A3_EFS_spad_2mm_EDIT
blog1

Nazwa projektu: POSTAW NA ROZWÓJ – ZWIĘKSZ MOŻLIWOŚĆ!

NR: RPMP.08.02.00-12-0072/18

Okres realizacji: 2018-06-01 – 2020-05-31

Obszar realizacji: województwo małopolskie

Wsparcie skierowane jest do: Osób zamieszkujących teren województwa małopolskiego, w wieku 30 lat i więcej pozostających bez zatrudnienia tj. bezrobotne i bierne zawodowo, należące do co najmniej jednej z grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49

Formy wsparcia:

 • bezpłatne szkolenia dopasowane do twoich potrzeb np. komputerowe, język angielski, sprzedawca, pracownik biurowy, wózki widłowe, grafika komputerowa, profesjonalne utrzymanie czystości,
 • stypendium szkoleniowe – 6,65 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu,
 • płatne staże zawodowe – 3-miesięczne oraz możliwość zatrudnienia po stażu,
 • wsparcie doradcy klienta i doradcy zawodowego, pośrednika pracy, trenera zatrudnienia wspieranego,
 • poradnictwo psychologiczne i coaching
 • dodatkowe formy wsparcia – dostosowane indywidualnie do każdego uczestnika,

Ponadto oferujemy:

 • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach/stażach,
 • zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia,
 • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Cel projektu:

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej u min.80% spośród 120 os. z grupy docelowej (68 kobiet i 52 mężczyzn) z obszaru województwa małopolskiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, podjęcie zatrudnienia przez min.30%-56% osób dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projektu (dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdego UP).

 

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje: 25 osób
 • Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 40 uczestników; 33% uczestników w wieku 50+, 38% osób o niskich kwalifikacjach; 30% uczestników o niskich kwalifikacjach; 33% osób z niepełnosprawnościami, 39% kobiet; bezrobotnych mężczyzn niezakwalifikowanych do żadnej z w/w grup;

Wartość projektu: 1 729 458,24 PLN,

Wkład Funduszy Europejskich: 1 640 946,24 PLN

Kontakt:

Adres e-mail: k.michalik@printstudio.com.pl

Telefon: 530 586 153

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zał. nr 2 Oświadczenie Uczestnika Projektu