Siła biznesu po 50-ce

blog1

Okres realizacji: 01.11.2016 – 30.04.2018

Obszar realizacji: woj. śląskie

Dla kogo: osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo w wieku 50+, w tym min. 55% kobiet, które nie prowadziły działalności gospodarczej do 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Nabór trwa:  do 13.02.2017

Liczba miejsc w projekcie: 14 osób, w tym 8 kobiet i 6 mężczyzn

Formy wsparcia: doradztwo i szkolenia przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (22,5 tys. zł), wsparcie pomostowe finansowe (750,00 zł/miesiąc) przez 6-12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności, wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze przez 6-12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności

Udział w projekcie: bezpłatny

Cel projektu: aktywizacja zawodowa 14 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 50+

Kontakt:
Karolina Michalik: 530 586 153  k.michalik@printstudio.com.pl

Biuro projektu: ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice (III piętro)

Finansowanie: 

  • Wysokość wkładu Unii Europejskiej:  846078,65 zł
  • Wysokość wkładu budżetu państwa:  99538,67 zł
  • Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy: 49769,33 zł

AKTUALNOŚCI

[display-posts posts_per_page=”3″ orderby=”title”]