Wydłużenie terminu realizacji projektu do 29 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż na mocy zapisów art. 13 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r realizacja projektu została wydłużona o 90 dni.

Dodatkowy czas realizacji projektu jest szansą dla uczestników na wzmożenie działań aktywizacyjnych, które w czasie izolacji podyktowanej sytuacją epidemiologiczną odbywały się w ograniczonym zakresie, ze względu np. na utrudniony kontakt bezpośredni z pracodawcami.

Zachęcamy do działania i kontaktu z zespołem projektu.