Wyklucz wykluczenie

blog1

Okres realizacji: 01-12-2016 – 28-02-2018

Obszar realizacji: województwo małopolskie, powiat: Nowotarski

Przyjmowanie zgłoszeń:  01-12-2016 – 31-04-2017

Dla kogo: Projekt kierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu Nowotarskiego, prowadzący do zwiększenia szans na ich zatrudnienie.

Liczba miejsc w projekcie: 20 osób (w tym 12 Kobiet i 8 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będących mieszkańcami pow. Nowotarskiego, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Formy wsparcia:

 • pomocy doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
 • wsparcie pośrednictwa pracy
 • propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
 • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe
  (6,60 zł/godz. netto), certyfikat
 • staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe
  (956,98 zł/miesiąc netto)
 • pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

Ponadto oferujemy:

 • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
 • osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć

W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 edycje giełd pracy w Nowym Targu, umożliwiające kontakt osób poszukujących pracy z pracodawcami poszukujących pracowników, na które już dziś serdecznie zapraszamy!

Udział w projekcie: bezpłatny

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Cel projektu: aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

Kontakt:

Joanna Kutrzeba

Nr. Tel: 570-400-919

email: j.kutrzeba@printstudio.com.pl

Krzysztof Sondej:

Nr. Tel: 570-500-789

email: k.sondej@printstudio.com.pl

„Zapewniamy, że żadna osoba nie będzie traktowana w sposób odmienny ze względu na swoją płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną lub niepełnosprawność”.

AKTUALNOŚCI