Zakończenie DRUGIEJ tury rekrutacji

Data publikacji 2017-04-11

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 2017-04-11 zakończono rekrutację w ramach drugiej tury rekrutacyjnej w projekcie „Kompleksowa Aktywizacja Społeczna i Zawodowa”.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału zostaną i poinformowane o tym fakcie mailowo lub telefonicznie oraz zaproszone na pierwsze spotkanie.

„Zapewniamy, że żadna osoba nie była traktowana w sposób odmienny ze względu na swoją płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną lub niepełnosprawność”.