Zakończenie DRUGIEJ tury rekrutacji

Data publikacji 2017-04-07

Zakończenie DRUGIEJ tury rekrutacji

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z zebraniem wymaganej ilości zgłoszeń w ramach DRUGIEJ tury rekrutacyjnej w dniu 2016-04-11 wstrzymane będzie przyjmowanie zgłoszeń i zamknięta będzie rekrutacja w ramach drugiego naboru do projektu „Kompleksowa Aktywizacja Społeczna i Zawodowa”.

Mają Państwo zatem dodatkowe 2 dni na przesyłanie dokumentów aplikacyjnych.

Osoby, które zgłoszą chęć udziału w projekcie po wskazanym terminie zostaną zakwalifikowane do kolejnej tury rekrutacyjnej.

„Zapewniamy, że żadna osoba nie będzie traktowana w sposób odmienny ze względu na swoją płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną lub niepełnosprawność”.