ZAKOŃCZENIE PIĘTNASTEJ TURY REKRUTACJI

Data publikacji:  2017-03-17

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z zebraniem wymaganej ilości zgłoszeń (6 zgłoszeń kompletnych i poprawnych pod względem formalnym) w ramach piętnastej tury rekrutacyjnej dniu 2017-03-21 wstrzymane będzie przyjmowanie zgłoszeń i zamknięta będzie rekrutacja w ramach pietnastego naboru do projektu „Naprzeciw zmianom”.

Osoby, które zgłoszą chęć udziału w projekcie po wskazanym terminie zostaną zakwalifikowane do kolejnej tury rekrutacyjnej.