ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający:

PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ

Ul. Władysława Łokietka 344

31-334 Kraków

 

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia „podstawy księgowości” w ramach zadań związanych z realizacją projektu „Chcieć to móc !”.

 

Wymogi dotyczące zamówienia zawiera zapytanie ofertowe wraz załącznikami (dokumenty do pobrania).

 

Zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty- rozeznanie rynku