ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający:

PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ

Ul. Władysława Łokietka 344

31-334 Kraków

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług w zakresie wykonywania zadań doradcy zawodowego w ramach zadań związanych z realizacją projektu „Od bierności do aktywności edycja II”.

 

Wymogi dotyczące zamówienia zawiera zapytanie ofertowe wraz załącznikami (dokumenty do pobrania).

 

zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty- rozeznanie rynku