ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data publikacji 2016-09-29

 

Zamawiający:

PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ

Ul. Władysława Łokietka 344

31-334 Kraków

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia komputerowego przygotowującego do egzaminu ECDL w ramach zadań związanych z realizacją projektu „Od bierności do aktywści”.

 

Wymogi dotyczące zamówienia zawiera zapytanie ofertowe wraz załącznikami (dokumenty do pobrania).

Zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty- rozeznanie rynku