Dokumenty związane z procedurą przyznawania dotacji

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: Regulamin przyznawania środków finansowych Zał. 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika Projektu Zał. 3 Oświadczenie o pomocy de minimis Zał. 4 Biznesplan – wzór Zał. 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia Zał. 6 Wniosek o przyznanie … Czytaj dalej Dokumenty związane z procedurą przyznawania dotacji