Nabór wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego

EFS kolor poziom_aktualny

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nabór wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego wraz z niezbędnymi załącznikami.

Nabór potrwa od 10.04.2017 r.  do 18.04.2017 r.

 

Dokumenty należy składać z zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wzory dokumentów znajdą Państwo w zakładce:

Dokumenty związane z procedurą przyznawania dotacji